Disposable Veiik Micko Devil 6500 Puff – Pod 1 lần 6500 hơi

230,000

  • Nồng độ: 3%
  • Kích thước: 18.7*40.5*90mm
  • Dung tích: 17ml
  • Số lần hút : ~ 6500 hơi